Hvem er vi

Klinikken har til huse på begge etager på Kongelundsvej 290. Sekretariatet ligger i stueetagen, og der er venteværelse og konsultationslokaler på begge etager.

Det er vigtigt, at du registrerer dig med dit sygesikringsbevis ved ankomst til en konsultation. Der er kortlæser i både sekretariatet samt i begge venteværelser.

Vi beder dig venligst melde afbud i god tid, hvis du bliver forhindret i at komme til en aftalt konsultation!

Vi bestræber os på at overholde tiden, men pga. akutte hændelser samt uforudsete begivenheder kan der desværre opstå ventetid. Det håber vi, at du har forståelse for.

I klinikken er vi 4 faste læger, 1-2 læger under uddannelse,  2 sygeplejersker og 1 lægesekretær. Du kan læse mere om os herunder.

 

Læge Anita Møller

Født 1959. Speciallæge i Almen Medicin og praktiserende læge siden 2001. Været uddannelsesamanuensis i huset inden indgåelse i kompagniskabet.

 

Læge Trine Boiesen

Født 1959. Uddannet læge på Københavns Universitet Vinter 1987. Speciallæge i Almen Medicin og praktiserende læge siden 1994. 1995-2005 Ekstern lektor ved Institut for Almen Medicin, Kbh.s Universitet. 2001-2007 koordinator for yngre læger og kommende praktiserende læger i Region Hovedstaden. Siden 2003 underviser af yngre læger i kommunikation. Underviser og arrangerer kurser for praktiserende læger I Lægeforeningens regi.

 

Læge Mikkel Svendsen           

Født 1976. Uddannet læge på Københavns Universitet 2002. Uddannelseslæge i klinikken 2003. Speciallæge i almen medicin 2009. Kompagnon i klinikken siden 2011.

 

Læge Martin Binderup

Speciallæge i almen medicin 01.12.14. Pr. 01.01.15 indtrådt som kompagnon i lægehuset.

 

Læge Marie Glar

Fastansat speciallæge i almen medicin som husets øvrige læger. Uddannet på Aarhus Universitet i 2009.

 

Læge Frans Boch Waldorff

Frans er praktiserende læge gennem mere end 15 år og er nu professor i Almen Medicin. Frans arbejder som ekstra læge og ressource her hos os cirka en dag om ugen.

 

Læge Tina Ma

Tina er under uddannelse til speciallæge i almen medicin og fastansat i perioden 01.04.21 - 30.09.21. Herefter ser Tina patienter i klinikken ca. én gang om måneden de kommende år. Tina varetager alle lægelige opgaver på lige fod med lægehusets øvrige læger.

 
     Billede på vej...

Læge Cathrine Dalgaar

Født 1994. Uddannet læge fra Kbh.’s Universitet i 2021. Ansat  01.05.2022 til 31.10.2022.

Erfaring fra medicinsk afdeling samt almen praksis.

Cathrine varetager alle lægelige opgaver på lige fod med lægehusets øvrige læger.

 

Lægesekretær Lotte Messmann

Lotte har mange års erfaring i faget fra almen praksis og hospital.

Passer telefonen og tager imod personlige henvendelser i sekretariatet.

 

Lægesekretær Anne Hendriksen

 

Anne har bred erfaring fra det sundhedsfaglige område, senest fra stråleterapien på Herlev Hospital.

Passer telefonen og tager imod personlige henvendelser i sekretariatet.

 

Lægesekretær Tanja Hyrpel

Erfaring fra det sundhedsfaglige område.
Senest fra Kiropraktisk klinik i Tårnby.
Passer telefonen og tager imod personlige henvendelser i sekretariatet.

 

Sygeplejerske Tanja Bjørn

Ansat i klinikken siden marts 2011.  Uddannet sygeplejerske i 1993 på BBH. Har siden arbejdet på reumatologisk afd., urologisk afd.,
onkologisk afd., øjenafd. og været hos praktiserende øjenlæge frem til 2011. Varetager sygeplejeopgaver samt sekretæropgaver.

 

Sygeplejerske Mette Bloch Steffensen

Uddannet sygeplejerske i 1996 og ansat i klinikken siden dec. 2013. Har erfaring fra intern medicinsk afd., endoskopisk amb., mave-tarm operationsafd., hjemmesygepleje samt akutmodtagelse.