GDPR

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR).

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne Kongelundsvej 290 som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I nedstående privatlivspolitik (word-dokument) beskrives, hvordan Lægerne Kongelundsvej 290 behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Privatlivspolitik for patienter